Giảm ngay 30% tại Le Flair khi thanh toán bằng thẻ ABBANK Visa mỗi Thư Ba hàng tuần, tối đa 150.000 VNĐ

Thời gian diễn ra chương trình: Từ nay đến 15/01/2020

Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế Visa do ABBANK phát hành (bao gồm thẻ chính và thẻ phụ).

Nội dung chương trình khuyến mãi: Giảm ngay 30% tại Le Flair khi thanh toán bằng thẻ ABBANK Visa mỗi Thứ Ba hàng tuần, tối đa 150.000 VNĐ.

Kênh bán áp dụng: https://www.leflair.vn

Hướng dẫn sử dụng:
1. Vào Website: https://www.leflair.vn
2. Chọn sản phẩm.
3. Nhập mã ""VISA30"" vào ô giảm giá.
4. Chọn thanh toán bằng Visa để được áp dụng.

Điều kiện điều khoản: Quý khách vui lòng tham khảo tại đây

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến