Giao dịch qua fax

Nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và thực hiện giao dịch với ngân hàng một cách nhanh chóng, an toàn, thuận tiện. ABBANK cung cấp cho khách hàng giải pháp giao dịch qua fax theo một quy trình chặt chẽ và chuyên nghiệp.

Đối tượng khách hàng - Khách hàng doanh nghiệp có trụ sở hoạt động ở xa (≥15 km) và có giao dịch thường xuyên với ABBANK.
- Doanh nghiệp xuất nhập khẩu có số lượng giao dịch qua ABBANK thường xuyên (trung bình 100.000 USD/tháng).
- Doanh nghiệp có tổng hạn mức tín dụng lớn tại ABBANK.
Phạm vi thực hiện - Giao dịch tài khoản.
- Giao dịch tín dụng.
- Giao dịch mua bán ngoại tệ.
- Giao dịch thanh toán quốc tế.
Tiện ích sản phẩm - Tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng.
- An toàn và bảo mật thông tin.
- Hiệu quả và chính xác.
Quy trình thực hiện - Khách hàng ký kết hợp đồng giao dịch qua fax với ABBANK.
- Khi phát sinh giao dịch, khách hàng lập chứng từ và fax cho ABBANK.
- ABBANK kiểm tra tính hợp lệ và tiến hành thực hiện giao dịch theo bản fax yêu cầu của khách hàng.
- ABBANK đối chiếu các giao dịch phát sinh trong ngày, theo dõi việc bổ sung bản gốc của các giao dịch qua fax.

Dịch vụ doanh nghiệp

Thu hộ ngân sách nhà nước

Với việc kết nối trực tuyến với cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế, Tổng Cục Hải Quan và Kho bạc nhà nước, ABBANK cam kết cung cấp cho Quý khách...

Nộp thuế điện tử

Nhanh chóng - an toàn - giao dịch 24/7

SMS Banking cho doanh nghiệp

Giúp khách hàng kiểm soát tài khoản TGTT của mình và tra cứu các thông tin liên quan về giao dịch của tài...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến