Hệ thống Online Banking sẽ tạm dừng phục vụ từ 22h00 đến 23h59 ngày 14/09/2019 để nâng cấp hệ thống

ABBANK xin thông báo,

Hệ thống Online Banking sẽ tạm dừng phục vụ từ 22h00 đến 23h59 ngày 14/09/2019 để nâng cấp hệ thống.

Kính mong Quý khách hàng thông cảm và không giao dịch trong thời gian nâng cấp.

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến