Kamala Beauty Việt Nam

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 01/06/2018.

Hình thức ưu đãi: Giảm 30% trên giá dịch vụ khi khách hàng sử dụng thẻ ABBANK để thanh toán.

Điều kiện nhận ưu đãi:

  • Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK.
  • Chủ thẻ phải xuất trình thẻ ABBANK và sử dụng thẻ ABBANK khi thanh toán để nhận được ưu đãi.
  • Các ưu đãi không thể quy đổi ra tiền mặt, sản phẩm dịch vụ và khoản giảm giá không thể chuyển nhượng cho người khác.
  • Không áp dụng trùng chương trình/ chính sách khuyến mại khác.

Địa điểm: Số 48A, Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Q. 7, TPHCM .

Điện thoại: 0906.886.002

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến