Tin tức

Lãi suất huy động dành cho Khách Hàng Doanh Nghiệp

Biểu lãi suất tiền gửi thanh toán/tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ dành cho Khách Hàng Doanh Nghiệp

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
VND USD
TK TGTT 0.50 0.00
1 tuần 0.80 0.00
2 tuần 0.80 0.00
3 tuần 0.80 0.00
1 tháng 4.70 0.00
2 tháng 4.70 0.00
3 tháng 5.00 0.00
4 tháng 5.00 0.00
5 tháng 5.00 0.00
6 tháng 5.70 0.00
7 tháng 5.70 0.00
8 tháng 5.70 0.00
9 tháng 5.70 0.00
10 tháng 5.70 0.00
11 tháng 5.70 0.00
12 tháng 7.00 0.00
13 tháng 7.00 0.00
15 tháng 7.00 0.00
18 tháng 7.00 0.00
24 tháng 7.00 0.00
36 tháng 7.00 0.00
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến