Tin tức

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn VND áp dụng từ ngày 20/11/2019

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn VND: (áp dụng từ 20/11/2019 [VND])      

Kỳ hạn

Lĩnh lãi

cuối kỳ

 (%/năm)

Lĩnh lãi

hàng quý

(%/năm)

Lĩnh lãi

hàng tháng

(%/năm)

KKH

0.40

 

 

 Tuần

1

0.80

 

 

2

0.80

 

 

3

0.80

 

 

Tháng

1

5.00

 

 

2

5.00

 

4.99

3

5.00

 

4.98

6

7.00

6.94

6.90

9

7.20

7.07

7.03

12

7.80

7.58

7.53

13

7.80

 

7.53

15

7.90

7.61

7.56

18

7.90

7.54

7.49

24

7.90

7.40

7.36

36

7.90

7.15

7.11

 
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến