Tin tức

Lãi suất "Tiết kiệm bậc thang"

Lãi suất "Tiết kiệm bậc thang" áp dụng từ ngày 17/08/2019

Kỳ hạn Lãi suất tiết kiệm bậc thang – lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Từ 1 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng Từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng Từ 3 tỷ đồng trở lên
1 tháng 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
2 tháng 5.40 5.45 5.45 5.50 5.50
3 tháng 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
5 tháng 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50

6 tháng

7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
7 tháng 6.80 6.85 6.85 6.90 6.90
9 tháng 6.80 6.85 6.90 6.90 6.90
10 tháng 6.80 6.85 6.90 6.90 6.90
12 tháng 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
18 tháng 7.45 7.50 7.55 7.60 7.60
24 tháng 7.50 7.55 7.60 7.65 7.70
36 tháng 7.50 7.55 7.60 7.65 7.70
 
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến