Tin tức

Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng từ 50 tuổi trở lên

Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng từ 50 tuổi trở lên- YOU50 được mở tại quầy giao dịch (%/năm): áp dụng từ ngày 20/11/2019 [VND] và từ ngày 18/12/2015 [USD]

1. Đối với VND: 
Áp dụng theo biểu lãi suất tiết kiệm VND và được hưởng thêm ưu đãi lãi suất (*) theo quy định sản phẩm tiết kiệm dành cho khách hàng từ 50 tuổi trở lên.

Giá trị sổ tiết kiệm (VND) Lãi suất ưu đãi (%/năm)
Từ 10 triệu đồng - dưới 1 tỷ đồng 0.05
Từ 1 tỷ đồng trở lên 0.10

(*): Mức lãi suất ưu đãi được thay đổi theo từng thời kỳ

2. Đối với USD: Áp dụng theo biểu lãi suất tiết kiệm USD.

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến