Tin tức

Lãi suất tiết kiệm VND mới nhất áp dụng từ ngày 10/08/2020

Lãi suất tiết kiệm VND (%/năm): áp dụng từ ngày 10/08/2020

Kỳ hạn

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi hàng quý

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi trước

Không kỳ hạn

0.20

 

 

 

01 tuần

0.20

 

 

 

02 tuần

0.20

 

 

 

03 tuần

0.20

 

 

 

01 tháng

3.95

 

 

3.94

02 tháng

3.95

 

3.94

3.92

03 tháng

3.95

 

3.94

3.91

04 tháng

3.95

 

3.93

3.90

05 tháng

3.95

 

3.92

3.89

06 tháng

6.10

6.05

6.02

5.92

07 tháng

6.10

 

6.01

5.89

08 tháng

6.10

 

5.99

5.86

09 tháng

6.20

6.11

6.08

5.92

10 tháng

6.20

 

6.06

5.90

11 tháng

6.20

 

6.05

5.87

12 tháng

6.80

6.63

6.60

6.37

13 tháng

8.30 (*)

 

 

 

15 tháng

7.00

6.77

6.73

6.44

18 tháng

7.00

6.71

6.67

6.33

24 tháng

7.00

6.61

6.57

6.14

36 tháng

7.30

6.66

6.62

5.99

48 tháng

7.30

6.46

6.42

5.65

60 tháng

7.30

6.27

6.24

5.35

Lãi suất TGTT VND: 0.20 %/năm (áp dụng từ ngày 13/05/2020).

(*) Lãi suất 13 tháng trên đây được áp dụng đối với các trường hợp gửi tiết kiệm từ 500 tỷ đồng trở lên trên một khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng - lãi cuối kỳ và các trường hợp mở mới/ tái tục các khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng có mức tiền gửi nhỏ hơn 500 tỷ đồng sẽ áp dụng theo mức lãi suất của kỳ hạn 12 tháng (theo từng loại hình lĩnh lãi).

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến