SFitness

 • Thời gian ưu đãi: 01/12/2017 Đến 01/12/2018
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 15% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại...

Mỹ Phẩm Botania

 • Thời gian ưu đãi: 01/11/2017 Đến 01/08/2018
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 10% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi...

Erada Beauty Clinic and Spa

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 08/05/2018
 • Hình thức ưu đãi: Giảm 20% và tặng Gift Voucher trị giá 1 triệu...

Ly Lucky Star – Spa and Beauty

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 15/06/2018.
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 50% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Mùa Xuân Spa

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 26/06/2018.
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 10% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Kamala Beauty Việt Nam

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 01/06/2018.
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 30% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

SALON QUEEN HAIR

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 15/11/2017
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 10% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Ưu đãi tại Amazing Fitness

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2018
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 15% phí dịch vụ
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

THẨM MỸ VIỆN XUÂN HƯƠNG

 • Thời gian áp dụng: đến 01/09/2017
 • Hình thức ưu đãi: Giảm 10%
 • Điều kiện nhận ưu đãi: áp dụng cho tất cả các loại thẻ ABBANK

Bệnh viện và thẩm mỹ Thu Cúc

 • Thời gian ưu đãi: đến 31/12/2018
 • Hình thức ưu đãi: Giảm tối đa tới 50% cho các dịch vụ
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

THẨM MỸ VIỆN V GALAXY

 • Thời gian: Từ nay đến 01/04/2017.
 • Khuyến mại: Giảm 20%
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ ABBANK

THẨM MỸ VIỆN THEA

 • Thời gian: Từ nay đến 15/05/2017
 • Khuyến mại: Giảm giá từ 5% - 20%
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ ABBANK

THẨM MỸ VIỆN ĐÔNG Á

 • Thời gian: Từ nay đến 31/03/2017
 • Khuyến mại: Giảm giá 15%
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ ABBANK
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến