Ly Lucky Star – Spa and Beauty

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 15/06/2018.

Hình thức ưu đãi: Giảm 50% trên toàn bộ hóa đơn thanh toán dành cho khách hàng sử dụng thẻ của ABBANK.

Điều kiện nhận ưu đãi:

  • Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK.
  • Chủ thẻ phải xuất trình và sử dụng thẻ ABBANK khi thanh toán để nhận được ưu đãi.
  • Các ưu đãi không thể quy đổi ra tiền mặt, sản phẩm dịch vụ và khoản giảm giá không thể chuyển nhượng cho người khác.
  • Không áp dụng trùng chương trình/chính sách khuyến mại khác.

Địa điểm: 737/16 CMT8, P. 6, Q. Tân Bình, TP.HCM.

Điện thoại: 01285378456

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến