Máy Nước Lọc NewLife

Thời gian ưu đãi: Từ 15/11/2017 Đến 15/11/2018

Hình thức ưu đãi: Giảm giá 800,000 đồng/SP máy nước lọc

Địa điểm: 928 Lê Văn Lương, Phường Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, Quận 7.

Điện thoại: 0934.636.550

Điều kiện nhận ưu đãi:

  • Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK.
  • Chủ thẻ phải xuất trình và sử dụng thẻ ABBANK khi thanh toán để nhận được ưu đãi.
  • Các ưu đãi không thể quy đổi ra tiền mặt, sản phẩm dịch vụ và khoản giảm giá không thể chuyển nhượng cho người khác.
  • Không áp dụng trùng chương trình khuyến mại, chính sách khác.

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến