Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Lò Đúc - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/04/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Tuyển Giao dịch viên số lượng lớn (làm việc tại Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 31/07/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ứng tuyển về địa chỉ email: hang.pt@abbank.vn

Thành viên dự án phụ trách xây dựng mô hình (Phòng Dự án Basel II - Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/07/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê - Chi nhánh Quảng Ninh

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/07/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (làm việc tại Từ Sơn Bắc Ninh)

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 31/7/2019. Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về hang.pt@abbank.vn

[TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG LỚN] Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (khu vực Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết  ngày 15/07/2019. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên Viên Dự án về nâng cao chất lượng dịch vụ (Khối Vận hành & Dịch vụ khách hàng - Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/07/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Hưng Yên, Vĩnh Phúc)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 15/07/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Tài chính Kế toán (Phòng Kế toán thanh toán - Hội sở Hà Nội)

Thời hạn tuyển dụng đến hết ngày 15/07/2019. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi về: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Tuyển dụng (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/07/2019. Ứng viên quan tâm dự tuyển vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ mail: tuyendunghn@abbank.vn 

Chuyên viên Kiểm thử dịch vụ giải pháp Ngân hàng (Khối Công nghệ ngân hàng - Hội sở Hà Nội)

Thời gian tuyển dụng: đến hết ngày 15/07/2019. Thông tin ứng viên vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Kiểm toán viên Phương pháp luận, đảm bảo chất lượng (Kiểm toán nội bộ - Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết 15/07/2019. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến tuyendunghn@abbank.vn 

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Thái Bình/Bắc Ninh)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/07/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Nhân Viên/Chuyên Viên Quản Lý Hoạt Động Nguồn Vốn (Khối Nguồn vốn & Kinh doanh tiền tệ - Hội Sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/07/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân (khu vực Điện Biên)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/07/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến