Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Lò Đúc - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/04/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Phát triển chương trình đào tạo (Khối Quản trị Nguồn nhân lực - Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 15/06/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Phát triển kinh doanh qua kênh đối tác - Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/06/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Nhân Viên/ Chuyên Viên Phòng Bán hàng (Trung tâm thẻ - Khối Khách hàng cá nhân - Hội sở Hà Nội)

Thời gian ứng tuyển đến hết ngày 15/06/2019. Ứng viên vui lòng gửi CV về mail: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Phát triển mạng lưới (Bộ phận Kế hoạch PTML - Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/06/2019, các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email: tuyendunghn@abbank.vn

Giao dịch viên (khu vực Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/05/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ứng tuyển về địa chỉ email: hang.pt@abbank.vn

(Khu vực Sốp Cộp - Sơn La) Giao dịch viên

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/05/2019. Thông tin vui lòng gửi cv đến địa chỉ email: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Thái Bình/Bắc Ninh)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/06/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Xử lý nợ - Phòng Xử lý nợ phía Bắc (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/06/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân/doanh nghiệp vừa và nhỏ (453 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Đông Hà Nội - Hà Nội)

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 31/5/2019. Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân (khu vực Điện Biên)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/06/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân/SMEs (khu vực Trần Khát Chân - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/06/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: hang.pt@abbank.vn

Nhân Viên/Chuyên Viên Quản Lý Hoạt Động Nguồn Vốn (Khối Nguồn vốn & Kinh doanh tiền tệ - Hội Sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/06/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (khu vực Hải Phòng/Quảng Ninh)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/06/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Thái Nguyên/Lạng Sơn)

Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 15/06/2019. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi tới mail: tuyendunghn@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến