Chuyên viên/Nhân viên Thẩm định Tài sản (khu vực Hưng Yên, Hà Nội)

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 30/01/2019, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn.abbank.vn  

[TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG LỚN] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp (khu vực Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 31/01/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn (Vĩnh Phúc)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/01/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: huongtruong@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Hồ Gươm/Đinh Tiên Hoàng - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/01/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: hang.pt@abbank.vn 

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân/SMEs (khu vực Trần Khát Chân - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/01/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: hang.pt@abbank.vn

Giao dịch viên Code ĐL - Khu vực Hồ Gươm, Hà Nội (Hợp đồng 6-12 tháng, có đóng bảo hiểm)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/01/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Phát triển chương trình đào tạo (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 30/01/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Call Center (Trung tâm Dịch vụ Khách hàng - Hội sở Hà Nội)

Thời gian ứng tuyển đến hết ngày 30/01/2019. Ứng viên vui lòng gửi CV về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Phát triển Ứng dụng (Hội sở Hà Nội)

Thời gian tuyển dụng: đến hết ngày 30/01/2019. Thông tin ứng viên vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Trưởng phòng/Phó phòng Bán hàng (Trung tâm thẻ - Khối KHCN - Hội sở Hà Nội)

Thời gian ứng tuyển đến hết ngày 30/01/2019. Ứng viên vui lòng gửi CV về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Quản trị Công nghệ thông tin (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/01/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp (khu vực Thái Nguyên/Lạng Sơn)

Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 30/01/2019. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi tới mail: tuyendunghn@abbank.vn

Nhân Viên/ Chuyên Viên Phòng Bán hàng (Trung tâm thẻ - Khối Khách hàng cá nhân - Hội sở Hà Nội)

Thời gian ứng tuyển đến hết ngày 30/01/2019. Ứng viên vui lòng gửi CV về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Nguyễn Chánh - Cầu Giấy)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/01/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: hang.pt@abbank.vn

Chuyên Viên/Nhân Viên Pháp lý chứng từ (Sơn La)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 30/01/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến