(Thanh Hóa) Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/07/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (làm việc tại Từ Sơn Bắc Ninh)

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 31/7/2019. Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Tuyển dụng (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/07/2019. Ứng viên quan tâm dự tuyển vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ mail: tuyendunghn@abbank.vn 

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân (khu vực Thái Bình/Bắc Ninh)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/07/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Kiểm thử dịch vụ giải pháp Ngân hàng (Khối Công nghệ ngân hàng - Hội sở Hà Nội)

Thời gian tuyển dụng: đến hết ngày 15/07/2019. Thông tin ứng viên vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Kiểm toán viên Phương pháp luận, đảm bảo chất lượng (Kiểm toán nội bộ - Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết 15/07/2019. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến tuyendunghn@abbank.vn 

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân (khu vực Điện Biên)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/07/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Phố Huế - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/07/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn (khu vực Điện Biên)

Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 15/07/2019. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi tới mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Hoàn Kiếm - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/06/2019. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn (khu vực Đại Kim/Đinh Tiên Hoàng/Láng Hạ - Hà Nội)

Thời hạn nhận hồ sơ từ đến 15/07/2019. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi đến địa chỉ mail hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp SMEs/doanh nghiệp lớn (46 Ngô Gia Tự, Long Biên - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/06/2019 Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (Hồ Gươm/Đinh Tiên Hoàng - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/06/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: hang.pt@abbank.vn 

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân/SMEs (khu vực Trần Khát Chân - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/06/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: hang.pt@abbank.vn

Giao dịch viên (Khu vực Đinh Tiên Hoàng/Lò Đúc)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/05/2019. Thông tin Ứng tuyển vui lòng gửi đến: hang.pt@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến