Thông báo mời chào giá cạnh tranh “Cung cấp dịch vụ chuyển phát thư, tài liệu tại ABBANK" 2020

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ00, ngày 12 / 02/ 2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 15 giờ 00, ngày 25/ 02 / 2020 (giờ hành chính)

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất cung cấp thiết bị ngân quỹ

Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 15 tháng 1 năm 2020

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh ”Cung cấp hệ thống phần mềm mua sắm và quản lý tài sản tại ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 13/1/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 21/1/2020

Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu “Thiết kế báo cáo tài chính cho ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 08/01/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 15/01/2020 (giờ hành chính)

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh “Cung cấp ấn phẩm cho ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 12/03/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 18/03/2020

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh “Tổ chức lễ khai trương văn phòng Hội sở ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 02/03/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 09/03/2020 (giờ hành chính)

Thông báo chào hàng cạnh tranh "Đầu tư máy chủ và lưu trữ cho hạ tầng máy chủ UNIX và lưu trữ ALL FLASH”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 20/02/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 05/03/2020

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu “Cung cấp dịch vụ quảng cáo truyền thông trên hệ thống Admicro”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 17/02/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 24/02/2020 (giờ hành chính)

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất cung cấp thiết bị ngân quỹ lần 2

Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 20 tháng 1 năm 2020.

Thông báo chào giá cạnh tranh: “Cung cấp phong bì trả thẻ”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 09/01/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 14/01/2020 (giờ hành chính)

Thông báo chào hàng cạnh tranh ”Cung cấp hộp đựng tiền dòng máy ATM Diebold”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 10/1/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 16/1/2020 (giờ hành chính)
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến