Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất cung cấp thiết bị ngân quỹ

Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 15 tháng 1 năm 2020

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh ”Cung cấp hệ thống phần mềm mua sắm và quản lý tài sản tại ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 13/1/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 21/1/2020

Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu “Thiết kế báo cáo tài chính cho ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 08/01/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 15/01/2020 (giờ hành chính)

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất cung cấp thiết bị ngân quỹ lần 2

Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 20 tháng 1 năm 2020.

Thông báo chào giá cạnh tranh: “Cung cấp phong bì trả thẻ”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 09/01/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 14/01/2020 (giờ hành chính)

Thông báo chào hàng cạnh tranh ”Cung cấp hộp đựng tiền dòng máy ATM Diebold”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 10/1/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 16/1/2020 (giờ hành chính)

Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu “Cung cấp thiết bị ngân quỹ”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 02/01/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 10/01/2020 (giờ hành chính)

Thông báo chào hàng cạnh tranh ”Cung cấp, lắp đặt hệ thống contact center”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày16/12/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00 

ABBANK thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất Cung cấp, lắp đặt thiết bị định vị xe ôtô

Nhằm tạo điều kiện cho Quý Công ty có thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất (HSĐX) “Cung cấp, lắp đặt thiết bị định vị xe ôtô tại ABBANK”, ABBANK trân trọng thông báo...

Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu – Xây dựng trụ sở ABBANK Bình Thuận

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 02/12/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 10 giờ 00, ngày 06/12/2019 (giờ hành chính)

Thông báo chào hàng cạnh tranh "Thiết kế cải tạo nội thất ABBANK Hải Phòng”

Thời gian phát hành HSYC từ  9 giờ 00, ngày 26/11/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 29/11/2019 (giờ hành chính)

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất “Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera tại ABBANK”

Thời gian nộp HSĐX theo HSYC ban đầu: 14 giờ 00 ngày 26 tháng 11 năm 2019. Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 02 tháng 12 năm 2019.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến