Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại Bình Thuận

“Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ...

Thông báo gia hạn phát và nhận hồ sơ chào giá cạnh tranh gói thầu: “Cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc nội và quốc tế” và “Cung cấp dịch vụ Khử trùng, trừ mối diệt côn trùng cho ABBANK”

Thông báo gia hạn phát và nhận hồ sơ chào giá cạnh tranh gói thầu: “Cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc nội và quốc tế” và “Cung cấp dịch vụ Khử...

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Tư vấn giám sát xây dựng trụ sở ABBANK Bình Thuận”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 10/04/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 16/04/2020

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh “Cung cấp ấn phẩm cho ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 12/03/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 18/03/2020

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh “Tổ chức lễ khai trương văn phòng Hội sở ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 02/03/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 09/03/2020 (giờ hành chính)

Thông báo chào hàng cạnh tranh "Đầu tư máy chủ và lưu trữ cho hạ tầng máy chủ UNIX và lưu trữ ALL FLASH”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 20/02/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 05/03/2020

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu “Cung cấp dịch vụ quảng cáo truyền thông trên hệ thống Admicro”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 17/02/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 24/02/2020 (giờ hành chính)

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất cung cấp thiết bị ngân quỹ lần 2

Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 20 tháng 1 năm 2020.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến