Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Cung cấp và lắp đặt thiết bị định vị xe ôtô tại ABBANK

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 20/6/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 26/6/2019 (giờ hành chính)

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất Bảo trì trung tâm dữ liệu tại ABBANK

Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2019.

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: Cung cấp giấy in hóa đơn POS cho ABBANK

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) mời Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh ”Cung...

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: “Bảo trì trung tâm dữ liệu tại ABBANK”.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) có kế hoạch mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Bảo trì trung tâm dữ liệu tại ABBANK”. ​

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: Lắp đặt biển quảng cáo tại ABBANK Thái Bình

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) có kế hoạch mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Lắp đặt biển quảng cáo tại ABBANK Thái Bình". ABBANK mời tất cả các nhà thầu...

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: Cung cấp vải và may áo thun teambuilding cho ABBANK

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) mời Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh ”Cung...

Thông báo gia hạn lần 2 thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất: Cung cấp 2 xe ô tô Toyota Camry 2.5Q cho ABBANK

Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 24 tháng 5 năm 2019

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất: Cung cấp 2 xe ô tô Toyota Camry 2.5Q cho ABBANK

Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 22 tháng 5 năm 2019.

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: Cung cấp xe ô tô Toyota Camry 2.5Q cho ABBANK

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) mời Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh ”Cung cấp...

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: Cung cấp thiết bị, thi công hệ thống mạng và thoại cho các đơn vị của ABBANK năm 2019

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) mời Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh ”Cung cấp...

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Khởi tạo xây dựng trung tâm vùng tại ABBANK Hội sở”

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) có kế hoạch mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Khởi tạo xây dựng trung tâm vùng tại ABBANK Hội sở”. ABBANK mời tất cả các...

Thông báo mời chào giá cạnh tranh “Sản xuất TVC Branding ABBANK”

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) có kế hoạch mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Sản xuất TVC Branding ABBANK”. ABBANK mời tất cả các nhà thầu có đủ...

Thông báo mời chào giá cạnh tranh ”Cung cấp thiết bị văn phòng phẩm tại ABBANK Hội sở và các đơn vị kinh doanh ABBANK tại khu vực Hà Nội và TP.HCM”

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) mời Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh ”Cung cấp...
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến