Thông báo mời chào giá cạnh tranh: Cung cấp lắp đặt máy chấm công tại ABBANK

Thời gian phát hành HSYC từ9 giờ 00, ngày 22/3/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 29/3/2019 (giờ hành chính), HSĐX sẽ mở công khai tại thời điểm kết...

Thông báo gian hạn mời chào giá cạnh tranh thực hiện Video Clip hướng dẫn thực hiện Tiêu chuẩn CLDV tại đơn vị kinh doanh

Thời gian gia hạn phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 11/03/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 20/3/2019 (giờ hành chính).

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Căn cứ Luật Bán đấu giá tài sản năm 2016. Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: Gia hạn bản quyền – ảo hóa VMware

Thời gian phát hành HSYC từ9 giờ 00, ngày13/3/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày27/3/2019 (giờ hành chính), HSĐX sẽ mở công khai tại thời điểm kết...

Lựa chọn Công ty đấu giá để xử lý nợ xấu Công ty TNHH Lý Gia

Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc: Lựa chọn Công ty đấu giá để xử lý nợ xấu

Thông báo gia hạn mời chào giá cạnh tranh quảng cáo digital poster

Thời gian gia hạn phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 11/03/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 20/03/2019 (giờ hành chính).

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: In báo cáo thường niên theo yêu cầu của ABBANK

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 12/3/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 21/3/2019. (giờ hành chính).

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: “Thiết kế kỹ thuật thi công, nội ngoại thất và lập dự toán xây dựng trụ sở chi nhánh Huế”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 5/3/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 8/3/2019 (giờ hành chính)

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đề xuất cung cấp thiết bị ngân quỹ

Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 8 tháng 1 năm 2019

Mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “ Cung cấp thiết bị mạng cho ABBANK”

Hồ sơ yêu cầu phải được gửi đến ABBANK: chậm nhất là 15 h ngày 28 tháng 02 năm 2019 (giờ hành chính), HSYC sẽ mở công khai tại thời điểm kết thúc nhận HSYC,

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: “Cung cấp quà tặng vali cho ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC từ  9 giờ 00, ngày  18/2/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày  25/2/2019 (giờ hành chính), HSĐX sẽ mở công khai...

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: “Cung cấp biển tên cho CBNV tại ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 23/1/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 29/1/2019 (giờ hành chính), HSĐX sẽ mở công khai tại thời điểm kết...

Thông báo chào giá cạnh tranh "Cung cấp sửa chữa linh kiện máy tính và máy chiếu ABBANK”

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) mời Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh” Cung cấp...

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: “Cung cấp dịch vụ chuyển phát thư, tài liệu tại ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 2/1/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 9/1/2019 (giờ hành chính), HSĐX sẽ mở công khai tại thời điểm kết...

Thông báo mời chào giá cạnh tranh “Thiết kế báo cáo thường niên”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 27/12/2018 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 08/01/2019 (giờ hành chính).
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến