Thông báo chào giá cạnh tranh: “Cung cấp phong bì trả thẻ”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 09/01/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 14/01/2020 (giờ hành chính)

Thông báo chào hàng cạnh tranh ”Cung cấp hộp đựng tiền dòng máy ATM Diebold”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 10/1/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 16/1/2020 (giờ hành chính)

Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu “Cung cấp thiết bị ngân quỹ”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 02/01/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 10/01/2020 (giờ hành chính)

Thông báo chào hàng cạnh tranh ”Cung cấp, lắp đặt hệ thống contact center”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày16/12/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00 

ABBANK thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất Cung cấp, lắp đặt thiết bị định vị xe ôtô

Nhằm tạo điều kiện cho Quý Công ty có thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất (HSĐX) “Cung cấp, lắp đặt thiết bị định vị xe ôtô tại ABBANK”, ABBANK trân trọng thông báo...

Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu – Xây dựng trụ sở ABBANK Bình Thuận

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 02/12/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 10 giờ 00, ngày 06/12/2019 (giờ hành chính)

Thông báo chào hàng cạnh tranh "Thiết kế cải tạo nội thất ABBANK Hải Phòng”

Thời gian phát hành HSYC từ  9 giờ 00, ngày 26/11/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 29/11/2019 (giờ hành chính)

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất “Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera tại ABBANK”

Thời gian nộp HSĐX theo HSYC ban đầu: 14 giờ 00 ngày 26 tháng 11 năm 2019. Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 02 tháng 12 năm 2019.

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất "Cung cấp linh kiện sửa chữa máy in sổ, máy scan, thiết bị Hội nghị truyền hình tại ABBANK"

Thời gian nộp HSĐX theo HSYC ban đầu: 15 giờ 00 ngày 26 tháng 11 năm 2019. Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 15 giờ 00 ngày 02 tháng 12 năm 2019.

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh "Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera tại ABBANK"

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày18/11/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 26/11/2019 (giờ hành chính)

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh "Cung cấp phôi thẻ YOUcard chip contactless - Classic"

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 18/11/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 25/11/2019 (giờ hành chính)

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: “Sữa chữa, thay thế linh kiện máy in sổ tiết kiệm, máy scan, thiết bị Hội nghị truyền hình”

Hồ sơ yêu cầu phải được gửi đến ABBANK: chậm nhất là 15 h ngày 26 tháng 11 năm 2019 (giờ hành chính)
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến