Thông báo mời chào giá cạnh tranh “Cung cấp thiết bị ngân quỹ”

Thời gian phát hành HSYC từ  9 giờ 00, ngày  26/12/2018 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày  03/1/2019 (giờ hành chính), HSĐX sẽ mở công...

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ Thực hiện Video Clip hướng dẫn thực hiện Tiêu chuẩn CLDV tại đơn vị kinh doanh

Thời gian gia hạn phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 15/12/2018 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 03/01/2019 (giờ hành chính).

Thông báo mời chào giá cạnh tranh “Cung cấp xe 2 xe Toyota Innova 2.0E và 1 xe Toyota Altis 1.8AT”

Thời gian phát hành HSYC từ  9 giờ 00, ngày 12/12/2018 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày  17/12/2018 (giờ hành chính), HSĐX sẽ mở công khai tại...

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Cung cấp xe chuyên dụng chở tiền Ford Everest và xe chở tiền Chevrolet”

Thời gian phát hành HSYC từ  9 giờ 00, ngày 10/12/2018 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày  14/12/2018 (giờ hành chính), HSĐX sẽ mở công khai tại...

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: “Cung cấp quà tặng cho ABBANK”

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) có kế hoạch mời chào giá cạnh tranh: “Cung cấp quà tặng cho ABBANK”. ABBANK mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm...

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: “Cung cấp phôi thẻ CHIP nội địa VCCS”

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) có kế hoạch mời chào giá cạnh tranh: “Cung cấp phôi thẻ CHIP nội địa VCCS”. ABBANK mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm...

Thông báo mời chào giá cạnh tranh ” Thực hiện Video Clip hướng dẫn thực hiện Tiêu chuẩn CLDV tại đơn vị kinh doanh”

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) mời Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh...

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất Cung cấp, lắp đặt máy phát điện tại ABBANK Sơn La (Lần 2)

Thời gian nộp HSĐX theo HSYC: 14 giờ 00 ngày 14 tháng 11 năm 2018. Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 16 tháng 11 năm 2018.

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất Cung cấp, lắp đặt máy phát điện tại ABBANK Sơn La

Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 14 tháng 11 năm 2018

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ thầu gói thầu “ Cung cấp thiết bị Công nghệ thông tin cho ABBANK”

Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 15h00 ngày 07 tháng 11 năm 2018

Mời chào giá cạnh tranh: “Cung cấp máy phát điện tại ABBANK Sơn La”

Thời gian phát hành HSYC từ  9 giờ 00, ngày  5/11/2018 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày  9/11/2018 (giờ hành chính).

Mời chào giá cạnh tranh: “Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tin học tại các đơn vị kinh doanh ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC từ  9 giờ 00, ngày  2/11/2018 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 8/11/2018 (giờ hành chính).

Mời chào giá cạnh tranh: "Cung cấp Thiết bị Công nghệ thông tin cho ABBANK"

Thời gian phát hành HSYC từ  10 giờ 00, ngày 29/10/2018 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 15 giờ 00, ngày 2/11/2018 (giờ hành chính)  

Mời chào giá cạnh tranh: “Cung cấp thùng đựng hồ sơ và vận chuyển hồ sơ về kho tại ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC từ  9 giờ 00, ngày 25/9/2018 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 2/10/2018 (giờ hành chính)

Mời chào giá cạnh tranh: “Bảo trì, sửa chữa thay thế vật tư máy phát điện tại ABBANK Bình Dương, ABBANK Đà Nẵng, ABBANK Hội sở và Đơn vị kinh doanh khu vực Hồ Chí Minh

Thời gian phát hành HSYC từ  9 giờ 00, ngày  21/9/2018 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày  27/9/2018 (giờ hành chính). 
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến