Thông báo v/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo v/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo chào hàng cạnh tranh ”Gia hạn bản quyền phần mềm oracle của hệ thống corebanking”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày31/10/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 11/11/2019 (giờ hành chính), HSĐX sẽ mở công khai tại thời điểm...

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất Gói chào cung cấp phôi thẻ chip visa tại ABBANK

Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 29 tháng 10 năm 2019.

Thông báo chào hàng cạnh tranh ”Cung cấp phôi thẻ Chip visa cho ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 22/10/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 25/10/2019 (giờ hành chính)

Thông báo gia hạn lần 2 mời chào giá cạnh tranh “Cung cấp dịch vụ chuyển phát thư, tài liệu tại ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC gia hạn từ 15 giờ 00, ngày15 / 10/ 2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 15 giờ 00, ngày 21/ 10/ 2019 (giờ hành chính)

Thông báo gia hạn chào giá cạnh tranh” Cung cấp mực in và linh kiện đi kèm tại ABBANK Hội Sở và đơn vị kinh doanh khu vực HCM”

Thời gian phát hành HSYC từ14 giờ 00, ngày04/ 10/ 2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 09/ 10 /2019 (giờ hành chính)

Thông báo v/v gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất Gói chào bảo trì hệ thống Symantec tại ABBANK

Thời gian nộp HSĐX theo HSYC ban đầu: 14 giờ 00 ngày 01 tháng 10 năm 2019. Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 04 tháng 10 năm 2019.

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất: Gói chào cung cấp giấy in hóa đơn ATM cho ABBANK

Thời gian nộp HSĐX theo HSYC ban đầu: 14 giờ 00 ngày 23 tháng 9 năm 2019. Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 26 tháng 9 năm 2019.

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: “Cung cấp dịch vụ chuyển phát thư, tài liệu tại ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày23 / 09/ 2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 15/ 10/ 2019 (giờ hành chính)

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu Cung cấp dịch vụ chuyển phát hàng hóa cho ABBANK

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) mời Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh” Cung cấp...

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất Gói chào Thuê dịch vụ trung tâm điều hành an ninh mạng tại ABBANK

Kính gửi:       Quý Công ty Căn cứ hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh gói “Thuê dịch vụ trung tâm điều hành an ninh mạng tại ABBANK” của...

Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu Cung cấp giấy in hóa đơn ATM cho ABBANK

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) mời Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh ”Cung...

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh ”Cung cấp túi giấy và túi vải cho ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC từ9 giờ 00, ngày 17/9/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 20/9/2019 (giờ hành chính)

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh "Cung cấp mực in và linh kiện đi kèm tại ABBANK Hội Sở và đơn vị kinh doanh khu vực HCM"

Thời gian phát hành HSYC từ9 giờ 00, ngày16/ 09/ 2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 04/ 10 /2019 (giờ hành chính

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: "Bảo trì hệ thống Symantec"

Thời gian phát hành HSYC từ9 giờ 00, ngày17/9/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 01/10/2019 (giờ hành chính)
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến