Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cho công ty TNHH Minh Liêm

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Công ty đấu giá để...

Thông báo chào hàng cạnh tranh "Đầu tư máy chủ và lưu trữ cho hệ thống ảo hóa VMWare"

Thời gian phát hành HSYC từ9 giờ 00, ngày22/7/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 2/8/2019 (giờ hành chính)

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất: Cung cấp, sửa chữa linh kiện máy tính và máy chiếu ABBANK

Thời gian nộp HSĐX theo HSYC ban đầu: 14 giờ 00 ngày 9 tháng 7 năm 2019. Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 25 tháng 7 năm 2019.

Thông báo gia hạn mời chào hàng cạnh tranh "Cung cấp dịch vụ chuyển phát hàng hóa cho ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC từ  14 giờ 00, ngày 07 / 10 /2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 15 giờ 00, ngày 14 / 10 /2019 (giờ hành chính).

Gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất Bảo trì, sửa chữa thay thế vật tư máy phát điện tại HO và ĐVKD khu vực HCM và ABBANK Bình Dương

Nhằm tạo điều kiện cho Quý Công ty có thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất (HSĐX) “Bảo trì, sửa chữa thay thế vật tư máy phát điện tại HO và ĐVKD khu vực HCM và ABBANK...

ABBANK Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: “Bảo trì hệ thống lạnh tại ABBANK HO HCM”

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) có kế hoạch mời chào hàng cạnh tranh: “Bảo trì hệ thống lạnh tại ABBANK HO HCM”. ABBANK mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh...

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: Sản xuất viral clip ABBANK và Tổ chức ABBANK Family Day

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) có kế hoạch mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Sản xuất viral clip ABBANK và Tổ chức ABBANK Family Day”

Thông báo chào hàng cạnh tranh: “Bảo trì, sửa chữa thay thế vật tư máy phát điện tại ABBANK Bình Dương, ABBANK Đà Nẵng, ABBANK Hội sở và ĐVKD khu vực HCM”

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) có kế hoạch mời chào hàng cạnh tranh: “Bảo trì, sửa chữa thay thế vật tư máy phát điện tại ABBANK Bình Dương, ABBANK Đà Nẵng, ABBANK...

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất Cung cấp, lắp đặt thiết bị định vị xe ôtô tại ABBANK

Thời gian nộp HSĐX theo HSYC ban đầu: 14 giờ 00 ngày 26 tháng 6 năm 2019. Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 11 tháng 7 năm 2019.

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tin học tại các đơn vị kinh doanh ABBANK

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) mời Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh ”Bảo...

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Cung cấp băng mực máy in sổ tiết kiệm ABBANK

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày20 /6/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 26/6/2019

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Cung cấp và lắp đặt thiết bị định vị xe ôtô tại ABBANK

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 20/6/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 26/6/2019 (giờ hành chính)

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất Bảo trì trung tâm dữ liệu tại ABBANK

Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2019.

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: Cung cấp giấy in hóa đơn POS cho ABBANK

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) mời Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh ”Cung...
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến