MOODY'S NÂNG MỨC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CƠ SỞ CỦA ABBANK LÊN B1

Vừa qua, Moody's - một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới đã công bố nâng mức xếp hạng tín nhiệm cơ sở (Baseline Credit Assessment – BCA) của ABBANK từ b2 lên b1.

Moody’s cho biết, mức xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) của ABBANK được nâng từ b2 lên b1 là dựa trên những cải thiện về sức khỏe tín dụng độc lập của ABBANK, đặc biệt là tiến triển trong hoạt động xử lý nợ; bên cạnh đó là ảnh hưởng tích cực từ việc nâng hạng Bối cảnh vĩ mô của Việt Nam.

Trong lần công bố tín nhiệm này, chỉ số Đánh giá rủi ro đối tác và Xếp hạng rủi ro đối tác của ABBANK cũng được Moody’s nâng từ B1 lên Ba3. Các chỉ số khác được giữ nguyên so với kỳ đánh giá tháng 8/2018. Cụ thể:

  • Tín nhiệm cơ sở:               b1
  • Tiền gửi nội tệ:                  B1
  • Tiền gửi ngoại tệ:              B1
  • Đối tác phát hành:             B1
  • Đánh giá rủi ro đối tác:     Ba3
  • Xếp hạng rủi ro đối tác:    Ba3

Đồng thời, triển vọng cho ABBANK tiếp tục được đánh giá là Ổn định.

Thông báo của Moody’s cũng đưa ra kỳ vọng về khả năng sinh lời của ABBANK sẽ tăng trưởng trong 12 đến 18 tháng tới nhờ gánh nặng chi phí tín dụng giảm xuống.

Đây là kết quả ghi nhận xứng đáng đối với ABBANK trong những nỗ lực nhằm tăng cường về năng lực nội tại, tăng cường tính bền vững và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, và đặc biệt là công tác quản trị tín dụng, xử lý nợ của Ngân hàng.

Bên cạnh đánh giá tích cực từ Moody’s, kết thúc tháng 9/2018, ABBANK đều đảm bảo tốt các tỷ lệ về an toàn, thanh khoản theo quy định, chi phí hoạt động tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ; Nợ xấu được kiểm soát tốt dưới 3% theo quy định của NHNN Việt Nam.

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến