Mùa Xuân Spa

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 26/06/2018.

Hình thức ưu đãi: Giảm 10% trên giá dịch vụ khi khác hàng sử dụng thẻ ABBANK để thanh toán.

Điều kiện nhận ưu đãi:

  • Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK.
  • Chủ thẻ phải xuất trình thẻ ABBANK và sử dụng thẻ ABBANK khi thanh toán để nhận được ưu đãi.
  • Các ưu đãi không thể quy đổi ra tiền mặt, sản phẩm dịch vụ và khoản giảm giá không thể chuyển nhượng cho người khác.
  • Không áp dụng trùng chương trình/chính sách khuyến mại khác.

Địa điểm: Số 46 Trần Quý Kiên, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0915.807.725

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến