Ngày không dùng tiền mặt cùng thẻ ABBANK YOUCARD với NAPAS

 1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 16/06/2019 đến hết 30/06/2019.
 2. Nội dung ưu đãi: Tặng thưởng quà tặng trị giá 25 triệu đồng cho Chủ thẻ YOUcard có tổng giá trị thanh toán trên POS cao nhất trong hệ thống Napas trong thời gian áp dụng Chương trình.
 3. Quà tặng: Phiếu/ voucher du lịch nghỉ dưỡng trong nước trị giá 25.000.000 VND.
 4. Sản phẩm thẻ áp dụng: Thẻ ghi nợ nội địa YOUcard do ABBANK phát hành.
 5. Đối tượng áp dụng: Khách hàng đang sử dụng thẻ ghi nợ nội địa YOUcard do ABBANK phát hành (bao gồm chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ).
 6. Phạm vi áp dụng:
 • Tất cả điểm giao dịch ABBANK trên toàn quốc.
 • Giao dịch: là các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ thành công bằng thẻ ghi nợ nội địa YOUcard qua máy POS tại các Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) trên toàn quốc.
 1. Cơ cấu giải thưởng:

Giải thưởng

Số lượng giải

Giá trị giải (triệu đồng)

Tổng giá trị (triệu đồng)

1 voucher du lịch

20

25

500

Chi phí giải thưởng chưa bao gồm VAT.

 1. Điều kiện trúng thưởng của chủ thẻ:
 • Chủ thẻ có tổng giá trị giao dịch thanh toán thành công qua POS cao nhất trong hệ thống Napas trong thời gian áp dụng Chương trình.
 • Mỗi chủ thẻ chỉ được nhận 01 (một) giải thưởng.
 • Đối với các chủ thẻ có tổng giá trị thanh toán cao bằng nhau, Chương trình sẽ ưu tiên tặng thưởng cho khách hàng đạt giá trị thanh toán giao dịch cao sớm hơn.

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến