Nhà hàng Kiến Anh

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 20/04/2018.

Hình thức ưu đãi: Giảm 5% trên toàn bộ hóa đơn thanh toán.

Điều kiện nhận ưu đãi:

  • Áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK.
  • Chủ thẻ phải xuất trình thẻ ABBANK và sử dụng thẻ ABBANK khi thanh toán để nhận được ưu đãi.
  • Các ưu đãi không thể quy đổi ra tiền mặt, sản phẩm dịch vụ và khoản giảm giá không thể chuyển nhượng cho người khác.
  • Không áp dụng trùng chương trình/chính sách khuyến mại khác của nhà hàng.

Địa điểm: Số 235A, Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0985 038 886

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến