Nhà hàng VietDeli

Thời gian ưu đãi: Từ 08/11/2017 đến 08/11/2018

Hình thức ưu đãi: Giảm giá 15% trên bill tổng cho chủ thẻ Abbank

Địa điểm:  

  • CN Hà Nội: Nhà Hàng Vietdeli Số 34 Châu Long, Ba Đình, Hà Nội
  • CN Hồ Chí Minh: Nhà Hàng Home Finest số 252 Điện Biên Phủ, Quận 3, HCM

Điện thoại: 01642 024 689

Điều kiện nhận ưu đãi:

  • Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK.
  • Chủ thẻ phải xuất trình và sử dụng thẻ ABBANK khi thanh toán để nhận được ưu đãi.
  • Các ưu đãi không thể quy đổi ra tiền mặt, sản phẩm dịch vụ và khoảng giảm giá không thể chuyển nhượng cho người khác.
  • Không áp dụng trùng chương trình khuyến mại, chính sách khác.

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến