Nhà hàng Vịnh hải sản Hoàng Kim I

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2017.

Hình thức ưu đãi: Giảm 5% trên toàn bộ hóa đơn thanh toán.

Địa điểm: 21C Đường Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 0943599252

Điều kiện nhận ưu đãi:

  • Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK.
  • Chủ thẻ phải xuất trình và sử dụng thẻ ABBANK khi thanh toán để nhận được ưu đãi.
  • Các ưu đãi không thể quy đổi ra tiền mặt, sản phẩm dịch vụ và khoảng giảm giá không thể chuyển nhượng cho người khác.
  • Không áp dụng trùng chương trình khuyến mại, chính sách khác.
  • Không áp dụng ưu đãi vào các dịp lễ, tết hoặc các sự kiện đặc biệt.

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến