Nhận ngay ưu đãi trực tiếp 30.000 VND tại Gongcha khi thanh toán bằng thẻ ABBANK Visa

Thời gian diễn ra chương trình: Từ nay đến 1/01/2020.

Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế Visa do ABBANK phát hành (bao gồm thẻ chính và thẻ phụ).

Nội dung chương trình khuyến mãi:

  • Chủ thẻ ABBANK Visa sẽ được giảm giá trực tiếp 30.000 VND trên hóa đơn khi thanh toán bằng thẻ ABBANK Visa tại Gongcha.
  • Áp dụng từ 09 giờ sáng mỗi Thứ Ba hàng tuần.
  • Áp dụng cho 260 giao dịch đầu tiên mỗi ngày.
  • Ưu đãi được áp dụng tất cả các hóa đơn.

Kênh bán áp dụng: Tại tất cả các cửa hàng của Gongcha. 

Điều kiện điều khoản: Quý khách vui lòng tham khảo tại đây

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến