Nhận ngay ưu đãi trực tiếp 30.000 VND tại Phúc Long khi thanh toán bằng thẻ ABBANK Visa

Thời gian diễn ra chương trình: Từ nay đến 15/01/2020

Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế Visa do ABBANK phát hành (bao gồm thẻ chính và thẻ phụ).

Nội dung chương trình khuyến mãi:

Chủ thẻ ABBANK Visa sẽ nhận ngay ưu đãi trực tiếp 30.000VND tại Phúc Long khi thanh toán bằng thẻ ABBANK Visa tại cửa hàng của Phúc Long.

Phạm vi áp dụng: Tại tất cả các cửa hàng của Phúc Long. Chi tiết thông tin cửa hàng, Quý khách vui lòng tham khảo tại https://www.phuclong.com.vn

Điều khoản điều kiện áp dụng:

- Chỉ áp dụng vào thứ 3 hàng tuần.
- Áp dụng từ 9AM - 10AM.
- Ưu đãi được áp dụng tất cả các hóa đơn.
- Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác.
- Không tách hóa đơn cho một lần thanh toán.
- Không giới hạn số lần được hưởng ưu đãi của chủ thẻ ABBANK Visa.
- Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.

Thông tin chi tiết về nội dung Chương trình, Quý khách vui long tham khảo tại đây

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến