SALON QUEEN HAIR

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 15/11/2017.

Hình thức ưu đãi:

  • Giảm 10% cho tất cả các dịch vụ hóa chất bao gồm uốn, duỗi, nhuộm phục hồi tóc.
  • Giảm 5% cho các dịch vụ chăm sóc tóc bao gồm: phục hồi tóc (hấp dầu).

Địa điểm:

19 Nguyễn Bặc, Phường 3, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh (Bên hông chợ Phạm Văn Hai).

Điện thoại: 0988 577 534

Điều kiện nhận ưu đãi:

  • Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK.
  • Chủ thẻ phải xuất trình và sử dụng thẻ ABBANK khi thanh toán để nhận được ưu đãi.
  • Các ưu đãi không thể quy đổi ra tiền mặt, sản phẩm dịch vụ và khoảng giảm giá không thể chuyển nhượng cho người khác.
  • Không áp dụng trùng chương trình khuyến mại, chính sách khác.

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến