1800.1159

SÂN TẬP GOLF ĐẢO SEN

Thời gian ưu đãi: Từ 15/04/2016 đến 15/04/2017.

Hình thức ưu đãi: Giảm 15% giá bóng, học phí đào tạo và thẻ hội viên

Điều kiện nhận ưu đãi:

  • Ưu đãi áp dụng cho thẻ ABBANK Visa Platinum.
  • Chủ thẻ phải xuất trình thẻ ABBANK khi thanh toán.
  • Ưu đãi không quy đổi ra tiền mặt, sản phẩm và khoản giảm giá không được chuyển nhượng.
  • Chủ thẻ ABBANK sẽ được hưởng mức ưu đãi cao nhất trong trường hợp điểm ưu đãi có nhiều chương trình được thực hiện đồng thời và không được áp dụng đồng thời nhiều chương trình khuyến mại.

Địa điểm áp dụng:

  • Sân tập golf Đảo Sen – Số 125 Nguyễn Sơn, P. Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội
  • Hotline: 093 602 3322/ 093 609 3322

.