Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn - SMEs

Đây là tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của Khách hàng tại ABBANK; trong đó, Khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất cao tương ứng với từng kỳ hạn đã chọn.

Tiện ích sản phẩm - Giao dịch tại bất kỳ chi nhánh, điểm giao dịch nào của ABBANK.
- Miễn phí mở tài khoản. Không quy định số dư tối thiểu đối với mỗi hợp đồng.
- Có thể dùng làm tài khoản đảm bảo vay vốn, bão lãnh,…
Đối tượng khách hàng Tất cả các Khách hàng là tổ chức.
Đặc điểm - Có nhiều kỳ hạn tương ứng với các mức lãi suất khác nhau cho khách hàng lựa chọn (có thể thiết kế kỳ hạn theo ngày tùy nhu cầu khách hàng).
- Có nhiều hình thức trả lãi (cuối kỳ, hàng thàng, hàng quý, …).
- Linh hoạt về hình thức nhận lãi vào ngày đáo hạn: chuyển trả vào tài khoản thanh toán, lãi nhập gốc để tái tục kỳ hạn tiếp theo.
- Có thể giải quyết rút gốc linh hoạt cho khách hàng, nhưng vẫn đảm bảo lãi suất cho khách hàng đối với khoản tiền gửi còn lại trên hợp đồng.
Hồ sơ đăng ký Ký kết Hợp đồng tiền gửi với ABBANK.

Tài khoản SMEs

Tài khoản ký quỹ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh lữ hành quốc tế

Đây là tài khoản tiền gửi ký quỹ, giúp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh lữ hành được cấp phép hoạt động kinh doanh và...

Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đây là tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của Khách hàng tại ABBANK; trong đó, Khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất cao...

Tài khoản tiền gửi thanh toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đây là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của Khách hàng tại ABBANK dùng để thực hiện các giao dịch, thanh toán qua hệ thống...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến