Dịch vụ tài khoản tiền gửi thanh toán SME

Tiện ích sản phẩm
  • Giao dịch tại bất kỳ chi nhánh, điểm giao dịch nào của ABBANK.
  • Sử dụng tài khoản để thực hiện thanh toán qua ngân hàng (rút tiền, nộp tiền, chuyển khoản, mua hàng hóa,…)..
  • Có thể thấu chi tài khoản.
  • Có thể dùng làm tài khoản đảm bảo vay vốn, bão lãnh,…
  • Được sử dụng các dịch vụ công nghệ cao và nhiều tiện ích trên tài khoản của ABBANK.
Đối tượng khách hàng:
  • Tất cả các Khách hàng là tổ chức.
Đặc điểm
  • Linh hoạt sử dụng dòng tiền nhưng vẫn hưởng được lãi suất không kỳ hạn trên tài khoản.
  • KH có thể tham gia “Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung”.
  • Nhận được báo có ngay khi tiền vào tài khoản thông qua Dịch vụ Online Bank-ing, SMS Banking.
Hồ sơ đăng ký
  • Theo quy định của ABBANK ban hành từng thời kỳ.

Tài khoản SME

Tài khoản ký quỹ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh lữ hành quốc tế

Đây là tài khoản tiền gửi ký quỹ, giúp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh lữ hành được cấp phép hoạt động kinh doanh và...

Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đây là tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của Khách hàng tại ABBANK; trong đó, Khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất cao...

Tài khoản tiền gửi thanh toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đây là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của Khách hàng tại ABBANK dùng để thực hiện các giao dịch, thanh toán qua hệ thống...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến