Tài trợ VND theo lãi suất ngoại tệ SMEs

Tiện ích
 • Khách hàng có thể nhận nợ bằng VND với lãi suất tương đương vay Ngoại tệ (thấp hơn LS vay VND thông thường)
Đối tượng
 • Các khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu
Đặc điểm
 • Loại tiền: VND
 • Thời hạn vay: Theo quy định của ABBANK
 • Tài sản đảm bảo : Theo quy định hiện hành của NHNN và ABBANK
Hồ sơ đăng ký
 • Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK (nếu cần)
 • Phụ lục hợp đồng tín dụng theo mẫu riêng của sản phẩm
 • Giấy nhận nợ
 • Giấy thông báo tỷ giá, Đề nghị trích tiền ký quỹ và Thông báo lãi suất trong trường hợp cho vay theo lãi suất thả nổi
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK
Lãi suất
 • Theo quy định ABBANK từng thời kỳ

Tài trợ Thương mại

Tài trợ VND theo lãi suất ngoại tệ

Tài trợ VND theo lãi suất Ngoại tệ là hình thức tài trợ vốn cho các doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động để sản xuất, kinh doanh với nguồn trả nợ...

Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng

ABBANK ứng trước tiền hàng xuất khẩu cho khách hàng trong thời gian chờ trả chậm/thanh toán từ đối tác nhập khẩu/ngân hàng nước ngoài giúp đáp...

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng là hình thức tài trợ vốn lưu động cho các doanh nghiệp xuất khẩu để thực hiện các phương án sản xuất, kinh doanh...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến