Giới thiệu

Tin tức

Tin Cổ đông

Tuyển dụng

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Đào Tấn - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/05/2019. Ứng...

Chuyên viên/Nhân viên Giám sát và khắc phục nợ có vấn đề (Ban Xử lý nợ - Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ mail: 

Chuyên viên Phân tích dữ liệu - Ban Dự án Khung quản trị dữ liệu/ Data Governance (khu vực Hà Nội/Hồ Chí Minh)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/05/2019. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến:

- Tại khu vực Hồ Chí Minh: tintq@abbank.vn

- Tại khu vực Hà Nội: 

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến