Tài trợ xuất khẩu bằng VND theo lãi suất USD

Tài trợ xuất khẩu VND theo lãi suất USD là hình thức tài trợ vốn cho các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động để thu mua, sản xuất, gia công hàng xuất khẩu với nguồn trả nợ chính là nguồn thu từ thương vụ xuất khẩu được tài trợ, đồng thời có kèm theo         lựa chọn cho Khách hàng nhận tiền vay bằng VND với lãi suất vay USD

Thông tin sản phẩm

Tiện ích

 • Khách hàng không lo rủi ro tỷ giá.
 • Khách hàng có thể nhận nợ bằng đồng Việt Nam với lãi suất vay USD (thấp hơn LS vay VND).

Đối tượng

 • Khách hàng là doanh nghiệp xuất khẩu đã được ABBANK phê duyệt hạn mức tài trợ xuất khẩu và có nhu cầu nhận nợ bằng VND với mức lãi suất USD.                                                                                                                                                                                                             

Lãi suất

 • Theo quy định ABBANK từng thời kỳ.                                                                                                                                                                                                 

Đặc điểm

 • Loại tiền: VND
 • Thời gian vay: Tối thiểu 1 tháng – tối đa 12 tháng.
 • Nguyên tắc thực hiện: Khách hàng bán USD kỳ hạn cho ABBANK theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giải ngân.

Hồ sơ đăng ký

 • Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK.
 • Hợp đồng ngoại thương, L/C xuất khẩu bản chính (đối với phương thức L/C)
 • Các hợp đồng ngoại, L/C có giá trị lớn của khách hàng (đã hoặc đang thực hiện)
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK 

Tài trợ thương mại

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng là hình thức tài trợ vốn lưu động cho các doanh nghiệp xuất khẩu để thực hiện các phương án...

Tài trợ VND theo lãi suất ngoại tệ

Tài trợ VND theo lãi suất Ngoại tệ là hình thức tài trợ vốn cho các doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động để sản xuất, kinh doanh với nguồn trả nợ...

Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng

ABBANK ứng trước tiền hàng xuất khẩu cho khách hàng trong thời gian chờ trả chậm/thanh toán từ đối tác nhập khẩu/ngân hàng nước ngoài giúp đáp...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến