THẨM MỸ VIỆN V GALAXY

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 01/04/2017.

Hình thức ưu đãi: Giảm 20% giá trị hóa đơn cho chủ thẻ tín dụng của ABBANK.

Điều kiện nhận ưu đãi:
Ưu đãi áp dụng cho tất cả các loại thẻ ABBANK.
Chủ thẻ phải xuất trình thẻ ABBANK khi thanh toán.
Ưu đãi không quy đổi ra tiền mặt, sản phẩm và khoản giảm giá không được chuyển nhượng.
Chủ thẻ ABBANK được hưởng mức ưu đãi cao nhất trong trường hợp điểm ưu đãi có nhiều chương trình được thực hiện đồng thời và không được áp dụng đồng thời nhiều chương trình khuyến mại.

Khu vực áp dụng:
Thẩm mỹ Viện Vgalaxy.
Địa chỉ: 231 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 01, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08. 38234779

 

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến