THẨM MỸ VIỆN XUÂN HƯƠNG

Thời gian áp dụng: đến 01/09/2017

Hình thức ưu đãi: Giảm 10% hóa đơn thanh toán

Điều kiện nhận ưu đãi:

  • Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK.
  • Chủ thẻ sử dụng thẻ ABBANK khi thanh toán để nhận được ưu đãi .
  • Các ưu đãi không thể quy đổi ra tiền mặt và khoản giảm giá không thể chuyển nhượng cho người khác.
  • Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mại khác.

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến