Nhập khẩu

Chuyển tiền đi nước ngoài
 • Giới thiệu
  • ABBANK sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chuyển tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, chuyển tiền thanh toán phí, chuyển tiền đầu tư… của doanh nghiệp hoặc chuyển vốn, lợi nhuận… đối với nhà đầu tư nước ngoài tới người hưởng trên phạm vi toàn cầu với thời gian nhanh nhất và chi phí tiết kiệm nhất
 • Lợi ích
  • An toàn, nhanh chóng, thủ tục đơn giản
  • Có thể chuyển hầu hết mọi loại ngoại tệ trên thế giới
  • Có thể thực hiện tại bất cứ điểm giao dịch nào của ABBANK
  • Khách hàng được tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ chuyển tiền bởi đội ngũ chuyên nghiệp, nhiệt tình
  • Chi phí thấp
  • Thông tin được bảo mật
Nhờ thu nhập khẩu
 • Giới thiệu
  • Nhờ thu là phương thức thanh toán, theo đó, bên bán (nhà xuất khẩu) sau khi giao hàng hay cung ứng dịch vụ, ủy thác cho ngân hàng phục vụ mình xuất trình bộ chứng từ thông qua ngân hàng đại lý cho bên mua (nhà nhập khẩu) để được thanh toán, chấp nhận hối phiếu hay chấp nhận các điều kiện và điều khoản khác
 • Các hình thức nhờ thu
  • D/P (Documentary against Payment): Người nhập khẩu phải thanh toán ngay thì ngân hàng thu hộ mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho họ
  • D/A (Documentary against Acceptance): Người nhập khẩu phải chấp nhận thanh toán trị giá hối phiếu khi đáo hạn thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho họ
 • Lợi ích
  • Khi nhận bộ chứng từ nhờ thu từ Ngân hàng nước ngoài gửi đến, ABBANK sẽ ngay lập tức thông báo cho Khách hàng
  • Khách hàng được tư vấn, hướng dẫn các thủ tục nhận chứng từ và thanh toán bởi đội ngũ chuyên nghiệp, nhiệt tình
  • Có thể kết hợp với các sản phẩm tài trợ nhập khẩu
  • Có thể kết hợp với các sản phẩm tài trợ nhập khẩu
  • Thông tin được bảo mật
Thư tín dụng nhập khẩu
 • Giới thiệu
  • Thư tín dụng là một sự thoả thuận trong đó một ngân hàng (ngân hàng mở thư tín dụng) theo yêu cầu của khách hàng (người yêu cầu mở thư tín dụng) sẽ trả một số tiền nhất định cho một người khác (người hưởng lợi của thư tín dụng) hoặc chấp nhận hối phiếu do người này ký phát trong phạm vi số tiền đó khi người này xuất trình cho ngân hàng một bộ chứng từ phù hợp với những quy định đề ra trong thư tín dụng
 • Lợi ích
  • Khách hàng được tư vấn, hướng dẫn các thủ tục, điều kiện phát hành thư tín dụng để giảm thiểu rủi ro, giảm thiểu chi phí và giao dịch thuận lợi nhất
  • Điều kiện tín dụng linh hoạt
  • ABBANK cung cấp dịch vụ ký hậu vận đơn/phát hành bảo lãnh nhận hàng/phát hành ủy quyền nhận hàng trước khi bộ chứng từ xuất trình tới ABBANK, giúp KH lấy được hàng sớm, tránh các chi phí phát sinh
  • Có thể kết hợp với nhiều sản phẩm tài trợ nhập khẩu đa dạng và hiệu quả
  • Thời gian xử lý và biểu phí cạnh tranh
  • Thông tin được bảo mật

Xuất khẩu

Nhận tiền từ nước ngoài
 • Giới thiệu
  • ABBANK đáp ứng nhu cầu của khách hàng cần nhận tiền xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, góp vốn đầu tư,... từ các đối tác nước ngoài chuyển về nhanh chóng và thuận tiện.
 • Lợi ích
  • An toàn, nhanh chóng
  • Khách hàng có thể nhận tiền tại bất cứ điểm giao dịch nào của ABBANK
  • Chi phí thấp
  • Thông tin được bảo mật
Nhờ thu xuất khẩu
 • Giới thiệu
  • Nhờ thu là phương thức thanh toán, theo đó, bên bán (nhà xuất khẩu) sau khi giao hàng hay cung ứng dịch vụ, ủy thác cho ngân hàng phục vụ mình xuất trình bộ chứng từ thông qua ngân hàng đại lý cho bên mua (nhà nhập khẩu) để được thanh toán, chấp nhận hối phiếu hay chấp nhận các điều kiện và điều khoản khác
 • Các hình thức nhờ thu
  • D/P (Documentary against Payment): Người nhập khẩu phải thanh toán ngay thì ngân hàng thu hộ mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho họ
  • D/A (Documentary against Acceptance): Người nhập khẩu phải chấp nhận thanh toán trị giá hối phiếu khi đáo hạn thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho họ
 • Lợi ích
  • Khách hàng được tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị bộ chứng từ bởi đội ngũ chuyên nghiệp, nhiệt tình
  • Có thể kết hợp với các sản phẩm tài trợ xuất khẩu
  • Biểu phí cạnh tranh
  • Thông tin được bảo mật
Thư tín dụng xuất khẩu
 • Giới thiệu
  • Thư tín dụng là một sự thoả thuận trong đó một ngân hàng (ngân hàng mở thư tín dụng) theo yêu cầu của khách hàng (người yêu cầu mở thư tín dụng) sẽ trả một số tiền nhất định cho một người khác (người hưởng lợi của thư tín dụng) hoặc chấp nhận hối phiếu do người này ký phát trong phạm vi số tiền đó khi người này xuất trình cho ngân hàng một bộ chứng từ phù hợp với những quy định đề ra trong thư tín dụng.
 • Các hình thức nhờ thu
  • Ngay khi nhận được thư tín dụng từ Ngân hàng nước ngoài, ABBANK sẽ thông báo tới khách hàng cùng với sự tư vấn về những điều kiện bất lợi trên thư tín dụng để khách hàng cân nhắc thương thảo sửa đổi
  • Khách hàng được tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị bộ chứng từ phù hợp với điều kiện thư tín dụng bởi đội ngũ chuyên nghiệp, nhiệt tình
  • Có thể kết hợp hiệu quả với nhiều sản phẩm tài trợ xuất khẩu
  • Thời gian xử lý và biểu phí cạnh tranh
  • Thông tin được bảo mật

Thanh toán quốc tế SMEs

Thanh toán quốc tế dành cho khách hàng doanh nghiệp

ABBANK sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chuyển tiền xuất/nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, chuyển tiền thanh toán phí, chuyển tiền đầu tư… của doanh nghiệp hoặc chuyển vốn,...

Chiết khấu BCT xuất khẩu theo phương thức nhờ thu kèm chứng từ (D/P, D/A)

Chiết khấu Bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức Nhờ thu kèm chứng từ là việc Ngân hàng ứng trước tiền hàng xuất khẩu theo phương thức Nhờ thu...

Chiết khấu BCT xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ (L/C)

Chiết khấu Bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức Tín dụng chứng từ (L/C) là việc ABBANK ứng trước tiền hàng xuất khẩu cho khách hàng  trong thời gian chờ thanh...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến