Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất "Cung cấp linh kiện sửa chữa máy in sổ, máy scan, thiết bị Hội nghị truyền hình tại ABBANK"

Kính gửi:       Quý Công ty                       

Căn cứ hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh “Cung cấp linh kiện sửa chữa máy in sổ, máy scan, thiết bị Hội nghị truyền hình” của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã phát hành ngày 19/11/2019;

Nhằm tạo điều kiện cho Quý Công ty có thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất (HSĐX) Cung cấp linh kiện sửa chữa máy in sổ, máy scan, thiết bị Hội nghị truyền hình, ABBANK trân trọng thông báo đến Quý Công ty nội dung sau:

  • Thời gian nộp HSĐX theo HSYC ban đầu: 15 giờ 00 ngày 26 tháng 11 năm 2019.
  • Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 15 giờ 00 ngày 02 tháng 12 năm 2019.

Ngoài các nội dung đã được hiệu chỉnh như trên, các nội dung còn lại của HSYC không thay đổi.

Trân trọng thông báo!

Tin tức mới nhất

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến