Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất: Gói chào cung cấp giấy in hóa đơn ATM cho ABBANK

Kính gửi:       Quý Công ty

Căn cứ hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh “Cung cấp giấy in hóa đơn ATM cho ABBANK” của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã phát hành ngày 17/9/2019;

Nhằm tạo điều kiện cho Quý Công ty có thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất (HSĐX) Cung cấp giấy in hóa đơn ATM cho ABBANK, ABBANK trân trọng thông báo đến Quý Công ty nội dung sau:

  • Thời gian nộp HSĐX theo HSYC ban đầu: 14 giờ 00 ngày 23 tháng 9 năm 2019.
  • Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 26 tháng 9 năm 2019.

Ngoài các nội dung đã được hiệu chỉnh như trên, các nội dung còn lại của HSYC không thay đổi.

Trân trọng thông báo!

Tin tức mới nhất

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến