Thông báo thu giữ tài sản của Ông Vũ Đình Ký và Vũ Thị Nhiệm

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm như sau:

  • Khách hàng vay: Ông Vũ Đình Ký và Vũ Thị Nhiệm;
  • Bên bảo đảm: Ông Vũ Đình Ký và Vũ Thị Nhiệm.
  • Tài sản bảo đảm:

Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa số: 295; Tờ bản đồ số: 74 (Địa chỉ tại: Thôn Hương phú, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 820447, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS 02296 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/04/2017.

Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa số: 307; Tờ bản đồ số: 74 (Địa chỉ tại: Thôn Hương phú, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 820446, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS 02297 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/04/2017.

  • Lý do thu giữ: Để xử lý thu hồi nợ xấu theo Nghị Quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc Hội.
  • Thời gian thu giữ: lúc 10 giờ 00 ngày 27/06/2019 đến khi kết thúc quá trình thu giữ;
  • Địa điểm thu giữ: Theo Thông báo số: 777/TB-TGĐ.19 ngày 05/06/2019 của ABBANK.

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến