Thông báo thu giữ tài sản KH Lê Văn Tính và Nguyễn Thị Loan

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội quy định về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo việc thu giữ Tài sản thế chấp như sau:

  • Khách hàng vay: Ông Lê Văn Tính và bà Nguyễn Thị Loan.
  • Bên bảo đảm: Ông Lê Văn Tính và bà Nguyễn Thị Loan.
  • Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa 67, tờ bản đồ 27, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, Bình Dương. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BO 322995 (số vào sổ cấp giấy CH 02006) do Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cấp ngày 15/8/2013.
  • Lý do thu giữ: Thu giữ để xử lý nợ xấu theo quy định;
  • Thời gian thu giữ: 10h ngày 31/05/2019 đến khi kết thúc quá trình thu giữ;
  • Địa điểm thu giữ: Theo Thông báo thu giữ số 615/TB-TGĐ.19 ngày 02/05/2019.

Chi tiết thông báo thu giữ tại đây

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến