Thông báo v/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngân hàng TMCP An Bình đang tiến hành xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ như sau:

Tài sản đấu giá:

  • Tài sản đấu giá số 1: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, tọa lạc số 13 Công Lý, KP 3, P. Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 453081, số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất CH J0071 do UBND quận Thủ Đức, TP. HCM cấp ngày 21/06/2010.

 

  • Tài sản đấu giá số 2: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, tọa lạc số 18 (Số cũ 321), KP 4, đường Hồng Đức, P. Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. HCM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số 2378/2002 do UBND Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 01/02/2002.

Để có cơ sở lựa chọn Tổ chức bán đấu giá có năng lực, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo đến các Tổ chức bán đấu giá được biết và nộp hồ sơ để Ngân hàng TMCP An Bình đánh giá và xem xét lựa chọn Tổ chức bán đấu giá phù hợp.

Chi tiết thông báo thu giữ tại đây.

Tin tức mới nhất

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến