Thông báo v/v thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay của Công ty TNHH cơ khí Minh Liêm

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm như sau:

  • Khách hàng/Bên bảo đảm: Công ty TNHH Cơ khí Minh Liêm;
  • Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 799, 800, 1648 cùng tờ bản đồ số: 07 tọa lạc tại địa chỉ: xã Lợi Bình Nhơn, thị xã (nay là thành phố) Tân An, tỉnh Long An (chi tiết theo Thông báo thu giữ số 1613/TB-TGĐ.18 ngày 07/12/2018);
  • Lý do thu giữ: Thu giữ để xử lý nợ xấu theo quy định;
  • Thời gian thu giữ: 10h ngày 09/01/2019 đến khi kết thúc quá trình thu giữ;
  • Địa điểm thu giữ: Theo Thông báo thu giữ số 1613/TB-TGĐ.18 ngày 07/12/2018.

Chi tiết thông báo (1)
Chi tiết thông báo (2)

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến