Thông báo v/v thu giữ tài sản bảo đảm - Ông Châu Hoàng Nam và bà Ngô Thị Mỹ Hén.

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm như sau:

  • Khách hàng vay: Ông Châu Hoàng Nam và bà Ngô Thị Mỹ Hén.
  • Bên bảo đảm: Ông Châu Hoàng Nam và bà Ngô Thị Mỹ Hén.
  • Tài sản bảo đảm: Xe ô tô tải đông lạnh HYUNDAI HD72, Màu trắng, Năm sản suất 2015, Nhãn hiệu HYUNDAI, Số khung KMFGA17BPGC302532, Số máy D4DBFJ616897, Biển số 94C - 032.97
  • Lý do thu giữ: Thu giữ để xử lý nợ xấu theo quy định;
  • Thời gian thu giữ: 10h ngày 18/01/2019 đến khi kết thúc quá trình thu giữ;
  • Địa điểm thu giữ: Theo Thông báo thu giữ số 1660/TB-TGĐ.18 ngày 17/12/2018.

Chi tiết thông báo thu giữ tại đây.

 

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến