Thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm KH Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Thị Cẩm Tú

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm như sau:

  • Khách hàng vay: Ông Nguyễn Hoàng Vũ, bà Nguyễn Thị Cẩm Tú;
  • Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Hoàng Vũ, bà Nguyễn Thị Cẩm Tú;
  • Tài sản bảo đảm:

STT

Tài sản thu giữ

Thửa

Diện tích (m2)

Tờ bản đồ

1

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: BA 031601 (số vào sổ CH00059) do UBND Quận Cái Răng- TPCT cấp ngày 02/02/2010

1666

2404.6

2

2

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: BA 031539 (số vào sổ CH00057) do UBND Quận Cái Răng- TPCT cấp ngày 28/01/2010

2666

1207.4

2

3

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: BC 668191 (số vào sổ CH00157) do UBND Quận Cái Răng- TPCT cấp ngày 11/08/2010

448

777.4

2

4

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: BC 668189 (số vào sổ CH00255) do UBND Quận Cái Răng- TPCT cấp ngày 11/08/2010

1752

738

2

5

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: BC 668190 (số vào sổ CH00256) do UBND Quận Cái Răng- TPCT cấp ngày 11/08/2010

2751

747.5

2

6

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: BA 031317 (số vào sổ CH00033) do UBND Quận Cái Răng- TPCT cấp ngày 07/01/2010

2602

461.8

2

7

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: BA 031318(số vào sổ CH00034) do UBND Quận Cái Răng- TPCT cấp ngày 07/01/2010

2655

500.4

2

8

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: BC 668188 (số vào sổ CH00254) do UBND Quận Cái Răng- TPCT cấp ngày 07/01/2010

2750

774.8

2

9

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: BA 031314 (số vào sổ CH00039) do UBND Quận Cái Răng- TPCT cấp ngày 07/01/2010

2601

721.1

2

10

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: BA 031316 (số vào sổ CH00041) do UBND Quận Cái Răng- TPCT cấp ngày 07/01/2010

2656

722.2

2

11

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: BA 031312 (số vào sổ CH00037) do UBND Quận Cái Răng- TPCT cấp ngày 07/01/2010

2657

714.2

2

12

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: BA 031313 (số vào sổ CH00038) do UBND Quận Cái Răng- TPCT cấp ngày 07/01/2010

2658

716.3

2

13

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: BA 031315 (số vào sổ CH00040) do UBND Quận Cái Răng- TPCT cấp ngày 07/01/2010

2659

717.9

2

14

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: BA 031311 (số vào sổ CH00042) do UBND Quận Cái Răng- TPCT cấp ngày 07/01/2010

2660

722.6

2

 

  • Lý do thu giữ: Thu giữ để xử lý nợ xấu theo quy định;
  • Thời gian thu giữ: 10h ngày 17/05/2019 đến khi kết thúc quá trình thu giữ;
  • Địa điểm thu giữ: Theo Thông báo thu giữ số 4191/TB-TGĐ.19 ngày 21/03/2019

Chi tiết thông báo thu giữ tại đây

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến