Thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm KH Trần Hải Yến

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm như sau:

  • Khách hàng vay: Bà Trần Hải Yến và ông Phan Văn Phóng.
  • Bên bảo đảm: Bà Trần Hải Yến và ông Phan Văn Phóng.
  • Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 1093, Tờ bản đồ số: 03 (diện tích: 235 m2), tọa lại tại địa chỉ: xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: AC 058420, Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: H00356 do UBND thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cấp ngày 19/5/2005
  • Lý do thu giữ: Thu giữ để xử lý nợ xấu theo quy định.
  • Thời gian thu giữ: 14 giờ 00 ngày 18/04/2019 đến khi kết thúc quá trình thu giữ;
  • Địa điểm thu giữ: Theo Thông báo thu giữ số: 370/TB-TGĐ.19 ngày 18/03/2019.

Chi tiết thông báo thu giữ tại đây.

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến