Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 11/08/2020 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.080 23.100 23.250
USD-2
23.060 23.100 23.250
EUR
26.997 27.105 27.561
GBP
29.921 30.041 30.521
JPY
216,4 217,2 221,1
AUD
16.360 16.426 16.794
CAD
17.073 17.193 17.465
SGD
0 16.759 17.020
CHF
0 25.161 25.648
HKD
0 3.074 3.094
NZD
0 15.124 15.482

Tỷ giá hối đoái cập nhật 11/08/2020 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.080 23.100 23.250
USD-2
23.060 23.100 23.250
EUR
26.997 27.105 27.561
GBP
29.921 30.041 30.521
JPY
216,4 217,2 221,1
AUD
16.360 16.426 16.794
CAD
17.073 17.193 17.465
SGD
0 16.759 17.020
CHF
0 25.161 25.648
HKD
0 3.074 3.094
NZD
0 15.124 15.482
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến