Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 16/06/2019 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.220 23.260 23.380
USD-2
23.240 23.260 23.380
EUR
26.035 26.140 26.447
GBP
29.275 29.393 29.719
JPY
213,2 214 216,6
AUD
15.918 15.982 16.228
CAD
17.272 17.394 17.583
SGD
0 16.971 17.153
CHF
0 23.336 23.629
HKD
0 2.939 3.010
NZD
0 15.133 15.374

Tỷ giá hối đoái cập nhật 16/06/2019 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.220 23.260 23.380
USD-2
23.240 23.260 23.380
EUR
26.035 26.140 26.447
GBP
29.275 29.393 29.719
JPY
213,2 214 216,6
AUD
15.918 15.982 16.228
CAD
17.272 17.394 17.583
SGD
0 16.971 17.153
CHF
0 23.336 23.629
HKD
0 2.939 3.010
NZD
0 15.133 15.374
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến