Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 26/04/2019 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.170 23.190 23.280
USD-2
23.150 23.190 23.280
EUR
25.629 25.732 26.089
GBP
29.669 29.789 30.165
JPY
204,9 205,7 208,5
AUD
16.073 16.138 16.403
CAD
17.016 17.136 17.321
SGD
0 16.949 17.157
CHF
0 22.595 22.928
HKD
0 2.930 2.997
NZD
0 15.167 15.474

Tỷ giá hối đoái cập nhật 26/04/2019 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.170 23.190 23.280
USD-2
23.150 23.190 23.280
EUR
25.629 25.732 26.089
GBP
29.669 29.789 30.165
JPY
204,9 205,7 208,5
AUD
16.073 16.138 16.403
CAD
17.016 17.136 17.321
SGD
0 16.949 17.157
CHF
0 22.595 22.928
HKD
0 2.930 2.997
NZD
0 15.167 15.474
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến