Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 14/08/2020 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.080 23.100 23.250
USD-2
23.060 23.100 23.250
EUR
27.031 27.140 27.596
GBP
29.912 30.032 30.512
JPY
214,4 215,2 219,1
AUD
16.390 16.456 16.824
CAD
17.253 17.374 17.650
SGD
0 16.773 17.035
CHF
0 25.213 25.701
HKD
0 3.074 3.094
NZD
0 15.097 15.454

Tỷ giá hối đoái cập nhật 14/08/2020 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.080 23.100 23.250
USD-2
23.060 23.100 23.250
EUR
27.031 27.140 27.596
GBP
29.912 30.032 30.512
JPY
214,4 215,2 219,1
AUD
16.390 16.456 16.824
CAD
17.253 17.374 17.650
SGD
0 16.773 17.035
CHF
0 25.213 25.701
HKD
0 3.074 3.094
NZD
0 15.097 15.454
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến