Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 22/02/2019 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.150 23.170 23.240
USD-2
23.130 23.170 23.240
EUR
26.057 26.162 26.498
GBP
29.974 30.094 30.446
JPY
207,4 208,2 210,9
AUD
16.500 16.566 16.819
CAD
17.427 17.549 17.726
SGD
0 17.080 17.275
CHF
0 23.036 23.360
HKD
0 2.925 2.989
NZD
0 15.804 16.101
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến