Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 19/12/2018 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.270 23.290 23.370
USD-2
23.250 23.290 23.370
EUR
26.192 26.297 26.644
GBP
29.130 29.247 29.608
JPY
204,7 205,5 208,3
AUD
16.544 16.610 16.869
CAD
17.196 17.318 17.496
SGD
0 16.903 17.099
CHF
0 23.208 23.545
HKD
0 2.953 3.019
NZD
0 15.775 16.078
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến