Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 26/08/2019 8:16:06 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.140 23.160 23.250
USD-2
23.120 23.160 23.250
EUR
25.573 25.676 26.033
GBP
28.169 28.282 28.652
JPY
218,2 219,1 222,2
AUD
15.391 15.453 15.714
CAD
17.234 17.355 17.544
SGD
0 16.600 16.800
CHF
0 23.625 23.982
HKD
0 2.926 2.993
NZD
0 14.652 14.954

Tỷ giá hối đoái cập nhật 26/08/2019 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.140 23.160 23.250
USD-2
23.120 23.160 23.250
EUR
25.430 25.532 25.886
GBP
28.118 28.231 28.600
JPY
215,3 216,2 219,3
AUD
15.465 15.527 15.787
CAD
17.239 17.360 17.548
SGD
0 16.645 16.847
CHF
0 23.396 23.747
HKD
0 2.928 2.995
NZD
0 14.675 14.977
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến