Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 24/04/2019 2:16:42 CH

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.170 23.190 23.280
USD-2
23.150 23.190 23.280
EUR
25.761 25.864 26.220
GBP
29.720 29.840 30.209
JPY
205,6 206,4 209,3
AUD
16.124 16.189 16.454
CAD
17.064 17.184 17.369
SGD
0 16.992 17.196
CHF
0 22.604 22.935
HKD
0 2.930 2.998
NZD
0 15.252 15.560

Tỷ giá hối đoái cập nhật 24/04/2019 8:17:37 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.150 23.170 23.260
USD-2
23.130 23.170 23.260
EUR
25.764 25.867 26.223
GBP
29.727 29.846 30.223
JPY
205,2 206,1 208,9
AUD
16.251 16.316 16.582
CAD
17.078 17.199 17.384
SGD
0 17.002 17.210
CHF
0 22.584 22.915
HKD
0 2.928 2.995
NZD
0 15.286 15.593
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến