Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 25/02/2020 8:29:18 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.220 23.240 23.330
USD-2
23.200 23.240 23.330
EUR
24.988 25.088 25.441
GBP
29.782 29.902 30.279
JPY
207,7 208,5 211,4
AUD
15.173 15.234 15.493
CAD
17.313 17.435 17.623
SGD
0 16.562 16.760
CHF
0 23.596 23.951
HKD
0 2.955 3.022
NZD
0 14.612 14.914

Tỷ giá hối đoái cập nhật 25/02/2020 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.160 23.180 23.290
USD-2
23.140 23.180 23.290
EUR
24.824 24.924 25.213
GBP
29.652 29.771 30.087
JPY
203,7 204,5 206,9
AUD
15.199 15.260 15.495
CAD
17.323 17.445 17.627
SGD
0 16.513 16.682
CHF
0 23.478 23.763
HKD
0 2.957 3.028
NZD
0 14.609 14.840
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến