Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 05/06/2020 8:26:16 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.160 23.180 23.330
USD-2
23.140 23.180 23.330
EUR
26.041 26.145 26.570
GBP
28.950 29.066 29.514
JPY
210,6 211,5 215
AUD
15.898 15.962 16.303
CAD
16.970 17.090 17.345
SGD
0 16.518 16.761
CHF
0 24.130 24.558
HKD
0 2.897 3.105
NZD
0 14.873 15.206

Tỷ giá hối đoái cập nhật 05/06/2020 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.180 23.200 23.350
USD-2
23.160 23.200 23.350
EUR
25.726 25.829 26.275
GBP
28.963 29.079 29.551
JPY
211,5 212,3 216
AUD
15.937 16.001 16.366
CAD
17.001 17.121 17.390
SGD
0 16.531 16.786
CHF
0 23.983 24.433
HKD
0 2.899 3.108
NZD
0 14.742 15.097
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến