Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 18/10/2019 8:43:32 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.140 23.160 23.250
USD-2
23.120 23.160 23.250
EUR
25.534 25.636 25.993
GBP
29.537 29.655 30.029
JPY
211,2 212,1 215,1
AUD
15.621 15.684 15.945
CAD
17.459 17.582 17.775
SGD
0 16.894 17.100
CHF
0 23.320 23.669
HKD
0 2.925 2.992
NZD
0 14.605 14.910

Tỷ giá hối đoái cập nhật 18/10/2019 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.140 23.160 23.250
USD-2
23.120 23.160 23.250
EUR
25.478 25.581 25.851
GBP
29.500 29.618 29.908
JPY
211,4 212,3 214,5
AUD
15.571 15.633 15.856
CAD
17.372 17.494 17.663
SGD
0 16.858 17.018
CHF
0 23.243 23.504
HKD
0 2.925 2.992
NZD
0 14.497 14.714
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến