Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 19/02/2019 8:14:41 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.150 23.170 23.240
USD-2
23.130 23.170 23.240
EUR
25.960 26.064 26.400
GBP
29.669 29.788 30.139
JPY
207,8 208,6 211,3
AUD
16.299 16.365 16.617
CAD
17.315 17.437 17.612
SGD
0 17.001 17.194
CHF
0 22.935 23.257
HKD
0 2.925 2.989
NZD
0 15.735 16.029

Tỷ giá hối đoái cập nhật 19/02/2019 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.150 23.170 23.240
USD-2
23.130 23.170 23.240
EUR
25.965 26.069 26.405
GBP
29.662 29.781 30.130
JPY
207,7 208,6 211,3
AUD
16.382 16.448 16.700
CAD
17.348 17.470 17.646
SGD
0 17.019 17.213
CHF
0 22.963 23.283
HKD
0 2.925 2.989
NZD
0 15.825 16.119
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến