Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 19/01/2020 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.100 23.120 23.210
USD-2
23.080 23.120 23.210
EUR
25.524 25.627 25.981
GBP
29.983 30.103 30.479
JPY
207,9 208,7 211,6
AUD
15.760 15.823 16.084
CAD
17.558 17.682 17.875
SGD
0 17.101 17.310
CHF
0 33.028 24.195
HKD
0 2.947 3.015
NZD
0 15.223 15.530
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến