Tiền gửi ký quỹ

Tiền ký quỹ là tiền gửi không thời hạn của tổ chức tại ABBANK nhằm đảm bảo việc thực hiện một nghĩa vụ tài chính của tổ chức đó đối với ABBANK hoặc các bên liên quan.

Đối tượng khách hàng - Tổ chức Việt Nam được thành lập và hoạt ðộng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Tổ chức nước ngoài được thành lập và hoạt ðộng theo quy định của pháp luật nước mà tổ chức đó thành lập.
Loại tiền - Số tiền gửi - Loại tiền: VND, USD, EUR và ngoại tệ khác.
- Số tiền gửi tối thiểu: tùy theo tính chất từng loại ký quỹ.
Lãi suất Lãi suất: lãi suất tiền gửi không kỳ hạn
Giải đáp thắc mắc Bạn hãy truy cập Hỏi đáp để tìm kiếm các câu hỏi tư vấn; hoặc chat trực tuyến với ABBANK; hoặc liên hệ tới Callcenter: 08.38365.365 hoặc 1900.571.581 để được tư vấn chi tiết.

Thông tin sản phẩm

Các loại ký quỹ:

 • Ký quỹ mở L/C (đảm bảo thanh toán phát hành L/C tại ABBANK).
 • Ký quỹ bảo lãnh (đảm bảo thanh toán cho chứng thư bảo lãnh do ABBANK phát hành).
 • Ký quỹ để được phép hoạt động một số ngành nghề theo quy định của chính phủ như kinh doanh lữ hành, hoạt động xuất khẩu lao động, hoạt động giới thiệu việc làm, hoạt động bán hàng đa cấp…

Tiện ích sản phẩm:

 • Ðược hưởng lãi trên số tiền ký quỹ (trừ một số trường hợp).
 • Mở tài khoản một nơi có thể giao dịch nhiều nơi.
 • Các dịch vụ hỗ trợ miễn phí.

Phương thức trả lãi:

 • Ðối với những tài khoản hưởng lãi không kỳ hạn: tiền lãi được trả vào cuối mỗi tháng và tự động ghi Có vào tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng.
 • Ðối với những tài khoản hưởng lãi có kỳ hạn: tiền lãi được trả vào cuối kỳ và tự động nhập vào vốn.

Hồ sơ thủ tục

 • Khách hàng đã có tài khoản tiền gửi thanh toán tại ABBANK: Ủy nhiệm chi trích tiền từ tài khoản Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn sang tài khoản ký quỹ.
 • Khách hàng chưa có tài khoản tiền gửi thanh toán tại ABBANK: Hồ sơ mở tài khoản bao gồm
  1. Giấy đăng ký thông tin tài khoản theo mẫu của ABBANK.
  2. Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức.
  3. Hồ sơ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản (xem chi tiết quy định cho từng loại hình doanh nghiệp tại Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại ABBANK số 115/QÐ-HÐQT-07 ngày 15/05/2007).
  4. Hồ sơ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản (xem chi tiết quy định cho từng loại hình doanh nghiệp tại Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại ABBANK số 115/QÐ-HÐQT-07 ngày 15/05/2007)

Các quy định khác:

 • Một khách hàng chỉ được mở 01 tài khoản cho từng loại hình ký quỹ.
 • Việc thực hiện các giao dịch trên tài khoản ký quỹ được thực hiện theo quy định của từng loại nghiệp vụ cụ thể.

Tiền gửi doanh nghiệp

Tài khoản doanh nghiệp

Tài khoản doanh nghiệp linh hoạt, lãi suất cao.

Tiền gửi doanh nghiệp rút vốn linh hoạt

Làm sao quản lý nguồn tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất? ABBANK cung cấp đến Quý khách hàng sản phẩm tiền gửi...

Tài khoản tiền gửi doanh nghiệp có kỳ hạn lĩnh lãi trước

Tài khoản tiền gửi doanh nghiệp có kỳ hạn lĩnh lãi trước là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng là các tổ chức kinh tế. Với sản phẩm...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến